Univel logo
Univel d.o.o. Tel: + 385 (1) 3633 285 Našička 6, 10 110 Zagreb

Procesna automatizacija

Projektiramo, proizvodimo, montiramo i puštamo u pogon ormare automatike za slijedeće namjene:

  • Automatizacija odvijanja termičkih procesa gdje se kao energent koristi plin ili neki drugi energent. Pri tome je potrebno zadovoljiti stroge zahtjeve sigurnosti, posebno ako se kao energent koristi plin. Pri tome koristimo certificirane komponente za nadzor izgaranja i sigurnosti peći našeg dobavljača ELSTER Kromschröder. Kao elemente za sigurnosni nadzor odvijanja drugih dijelova procesa koristimo certificirane komponente ostalih renomiranih proizvođača.
  • Nadzor za sigurno napajanja plinom kuhinja u javnim ustanovama ( ugostiteljstvo, bolnice, škole i dr.) , laboratorija i učionica. Isporučujemo, montiramo i puštamo u pogon kompletne sustave (upravljanje, ventili, tlačne sklopke i dr.).
  • Automatizacija grijanja i hlađenja stambenih i drugih objekata. Pri tome u sustave mogu biti kao izvori uključeni svi raspoloživi izvori kao što su dizalice topline, plinski uređaji, solarni sustavi, peći na kruta goriva ili otpadna toplina. Prostori mogu biti zagrijavani podnim, stropnim ili zidnim instalacijama kao i radijatorima ili ventilokonvektorima, Pri izvođenju upravljanja strogo se vodi računa o maksimalnoj uštedi energije.

  • Automatizacija procesa zahtijeva blisku suradnju projektanata postrojenja i procesa s projektantima ormara automatike, a s ciljem što preciznijeg i sigurnijeg vođenja procesa. Pri tome je potrebno međusobno povezati opremu različitih proizvođača kao i zadovoljiti stroge standarde pri izradi ormara i odvijanju samog procesa.
  • Pri proizvodnji ormara koristimo komponente isključivo renomiranih proizvođača.

Elementi automatskog odvijanja procesa ovise o kompleksnosti procesa i zahtjevima korisnika. Proces tako može biti automatiziran jednostavnim relejnim automatima pa do kompleksnih PLC sustava.