Univel logo
Univel d.o.o. Tel: + 385 (1) 3633 285 Našička 6, 10 110 Zagreb

Interklima 2013

Pozivamo Vas da nas i ove godine posijetite na međunarodnom sajmu Interklima. Sajam će se održavati od 9. do 13. travnja 2013. godine na Zagrebačkom velesajmu.

Dobrodošli.